USCIS, Green Kart ve İstihdam Yetkilendirme Belgelerini Yeniden Dizayn Ediyor