Vasiyet, Veraset ve Velayet Hakkında Bilgilendirme