Alexandra L. Tran

Alexandra L. Tran

  Baro Üyeliği 

  • New Jersey

  Eğitim

  •  Rutgers School of Law

  Uzmanlık Alanı 

  • Şirket Teşkili ve Şirket Yönetimi
  • Ortaklık ve Ortak Girişim Sözleşmeleri 
  • Şirket ve İş Devri
  • Franchise Hukuku
  • Bayilik ve Dağıtım Sözleşmeleri
  • Ticari Gayrı Menkul İş ve İşlemleri

  Alexandra L. Tran  ONAL GALLANT & PARTNERS’in New Jersey Ofisi Avukatlarındandır.

  Newark- Rutgers Hukuk Fakültesinden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Hukuk fakültesindeki öğrenciliği esnasında Rutgers Hukuk Fakültesinin Race and Law Review ismindeki resmi hukuk dergisinde Notlar ve Yorumlar Editörü olarak görev yapmış ve fakültenin ilk yılında alınan Hukuki Analiz Yazımı ve Araştırma Becerileri dersinde yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca Sayın Tran, Rutgers Hukuk Fakültesi Göçmenlik Hukuku, Göçmenlik Politikaları ve Adalet Merkezinde hem öğrenci hem de araştırma görevlisi olarak bulunmuş ve New Jersey bölgesinde kar amaçlı olmayan kuruluşlara hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunan Kamu ve Özel Hukuk Avukatlık Merkezinde öğrenci avukat olarak görev yapmıştır. Avukat Alexandra L. Tran aynı zamanda New Jersey Başsavcılığı Ofisinde Ayrımcılığa Karşı Düzenleyici Medeni Haklar ve İşgücü İcra bölümünde staj yapmıştır. Hukuk fakültesi öncesindeki ilk lisans derecesini New Brunscik Rutgers Üniversitesi Ceza Yargılaması bölümünde tamamlamıştır.

  Onal Gallant & Partners ekibine katılmadan önce Bergen County’deki New Jersey Üst Mahkemesi Yargıçlarından Sayın Mütekait Estela M. De La Cruz, Sayın Mary F. Thurber, ve Sayın David V. Nasta’nın delaletleri ile raportör olarak görev yapmıştır. Sayın Tran buradaki memuriyeti sırasında Hukuk Bölümü İş ve İşlemler Takvimini yönetmiş ve Özel Hukuk İşlemlerinin yürütülmesine aracılık etmiştir.

  Alexandra L. Tran’ın uzmanlık ve uygulama alanı, işletme muameleleri, şirket kurulumu ve sözleme taslakları konularını içermektedir.