Çağatay Ersoy

Çağatay Ersoy

  Baro Üyelikleri 

  • New York (Kabul Sürecinde)
  • İstanbul

  Eğitim

  • Columbia Law School, LL.M., 2022
  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Onur Derecesiyle, 2015

  Diller

  • Türkçe

  Üyelikler / Dernekler ve Sertifikalar

  • İstanbul Barosu
  • Türkiye Barolar Birliği
  • Amerika Göçmenlik Avukatları Birliği
   

  Uzmanlık Alanları

  • İş ve Yatırım Yoluyla Göçmenlik
  • Şirket Göçmenliği
  • İş ve Şirket Devri ile Satın almalar
  • Şirket Kurulumu
  • Ortaklık Anlaşmaları
  • Fikri Mülkiyet
  • Uluslararası Tahkim

  Çağatay Ersoy Onal Gallant & Partners’ın New Jersey ofisi avukatlarındandır.

  Colombia Hukuk Fakültesi mezunu olup, bu okuldaki eğitimi esnasında Columbia Uluslararası Hukuk Topluluğunun bir üyesi olarak faaliyet göstermiştir. Yine fakülte döneminde, Columbia İnsan Hakları Hukuku Dergisinin editöryal kadrosunda görev almıştır. Sayın Ersoy, aynı zamanda Columbia Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Enstitüsü ile Lisansüstü Programlar Ofisi tarafından toplum yararına ve kâr amacı gütmeyen avukatlık hizmetleri ile ilgili özverili çalışmaları nedeni ile İnsan Hakları Bursu ile taltif edilmiştir. Bunun yanı sıra, Columbia İnsan Hakları Hukuku Dergisi Editoryal ekibi tarafından hazırlanan “Bir Cezaevi Avukatının El Kitabı” isimli çalışma için yaptığı kapsamlı düzenlemelerle hukuki uygulama alanına katkı sunmuştur. Ayrıca Columbia Hukuk Fakültesinde Profesor George Berman ve Profesör Kabir Duggal’ın yanında ağırlıklı olarak Uluslararası Yatırım Hukuku ve Tahkim konularında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Columbia Hukuk’taki eğitimi öncesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesi ile mezun olmuş ve buradaki eğitimi esnasında Kariyer Kulübünün yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

  Sayın Ersoy, ekimize katılmadan önce Türkiye’de dava avukatı olarak çalışmıştır. Orta Asya ve Orta Doğuda teknoloji, lojistik, inşaat, imalat ve perakende dahil birçok sektörden müvekkillerine yasal temsil hizmeti sunmuştur. Ayrıca firmalara yasal mevzuata uygunluk, iş hukuku ve yönetim hukuku alanlarında danışmanlık yapmıştır. Tüm bunların dışında hem birey hem de firmaları Türkiye’deki dava ve temyiz süreçleriyle beraber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi nezdinde temsil etmiştir.

  Çağatay Ersoy, Onal Gallant & Partners’daki çalışma ve uygulama alanını daha çok iş ve yatırım yoluyla göçmenlik, ticaret hukuku, fikri mülkiyet,  uluslararası yatırım ve tahkim konuları üzerine yoğunlaştırmıştır. Alanındaki tecrübe ve birikimi, münhasıran uluslararası hukuka, teamül ve içtihat hukukuna ve medeni hukuk geleneğine olan hakimiyetinden kaynaklanmaktadır.