Crew Schielke

Crew Schielke

  Baro Üyelikleri 

  • New Jersey
  • U.S. Dist. Ct. of New Jersey
  • New York
  • U.S. Dist. Ct., SDNY
  • U.S. Dist. Ct., EDNY

  Eğitim

  • Fairleigh Dickenson University
  • Seton Hall University Law School

  Üyelikler / Dernekler ve Sertifikalar

  • Amerikan Barolar Birliği
  • New Jersey Barolar Birliği
  • New York Barolar Birliği

  Faaliyet /Uzmanlık Alanları 

  • Ticari dava
  • Ev Sahibi/Kiracı Hukuku
  • Tüketici yasası
  • Temyiz Uygulaması
  • Veraset Davası
  • Sözleşme Uyuşmazlıkları
  • İş kanunu
  • Ticari Tahkim
  • Miras Hukuku
  • Vesayet
  • Kat Mülkiyeti Hukuk

  Crew Schielke, Onal Gallant Bayram & Amin PC'nin New Jersey ofisinde Ticari Davalarla ilgilenmektedir.

  Sayın Schielke, lisans derecesini Newark Seton Hall Hukuk Fakültesiden aldı. Av. Schielke, New Jersey, Bergen County'deki Chancery Division eski Başkan Yardımcısı Sayın Yargıç Gerald C. Escala P.J. Ch.'nin yanında stajyer avukat olarak görev yapmıştır. Bunun yanı sıra, Passaic Vicinage eski Yargıçları Robert J. Passero ve Joseph F. Scancarella yanında da stajyer olarak çalışmıştır.

  Crew Schielke'nin çalışma alanları arasında ticari davalar, tüketicinin korunması, gayrimenkul, veraset davaları ve ticari konular bulunmaktadır. Sayın Crew, kooperatif ve kat mülkiyeti kuruluşlarının, bireysel mülk sahiplerinin ve işletmelerin genel temsilini sağlar. Ayrıca, duruşma öncesi hazırlıklar, davalar ve temyizlerin tüm yönleri dahil olmak üzere hem eyalet hem de federal mahkemelerde kapsamlı ticari dava deneyimine sahiptir. Ticari haksız fiilleri, sözleşmeye dayalı ve ticari kiralama yükümlülüklerinin ihlallerini ve mali kararlarının uygulanmasını içeren çok çeşitli ticari anlaşmazlıklarda hem bireyleri hem de işletmeleri temsil eder.