Rachael Stuhr

Rachael Stuhr

  Baro Üyelikleri 

  • Teksas

  Eğitim

  • Baylor University
  • University of Houston Law Center

  Diller

  • İspanyolca

  Üyelikler / Dernekler ve Sertifikalar

  • Amerikan Barolar Birliği
  • Houston Barolar Birliği
  • Genç Profesyoneller Konseyi ve Gönüllü Houston Kent Müzakere Meclisi

  Faaliyet /Uzmanlık Alanları 

  • Ticari Davalar 
  • Taşınmaz/Gayrimenkul Davaları 
  • Tüketici Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku Davaları
  • Şirket & Kurumsal İş ve İşlemleri

  Rachael Stuhr  ONAL GALLANT & PARTNERS’ in Teksas ofisi avukatlarındandır.

  Sayın Stuhr, lisans derecesindeki hukuk eğitimini Houston Üniversitesi Hukuk Merkezinde Dekanlık Liyakat Bursu ile tamamlamıştır. Bu üniversitedeki öğrenciliği esnasında aynı zamanda Temsili Duruşma Ekibinin aktif bir üyesi olmuş, Girişimcilik ve Toplum Kalkınması Merkezinin öğrenci avukatlığını ve Spor ve Eğlence Hukuku Organizasyonunun başkanlığını yürütmüştür. Yine fakülte döneminde Houston Üniversitesi Hukuk Merkezinin Dekanı olan Sayın Leonard Baynes’ın yanında araştırma görevlisi olarak hizmet etmiş, Teksas ilk Derece Temyiz Mahkemesi Hâkimi Sayın Russel Lloyd’un nezaretinde adliye stajını tamamlamış ve nihayet Graves & Graves, P.C. Göçmenlik Firmasında raportör olarak çalışmıştır.

  Avukatlık Lisansını 2019 yılında Teksas eyaletinde almıştır. Hukuk kariyerine Doyle, Restrepo, Harvin, & Robbins, LLP isimli dava takibi firmasında Ücretli Avukat olarak başlamıştır. Buradaki çalışması esnasında dava ve duruşma aşmalarının tümünde hatırı sayılır bir tecrübe kazanmıştır. İçerisinde de  on milyonlarca dolarlık zarar iddialarının, Hague Delil Antlaşmaları çerçevesinde yapılan sınır ötesi keşifler ve yabancı ülke  mahkemelerinin yargılama yetkisine ait hukuki problemlerin  yer aldığı sözleşme hukuku uyuşmazlıklarında çalışmıştır. Sayın Stuthr nakliye/taşımacılık davalarının yanında aynı zamanda, Hileli Ticari Uygulamalar Kanunu, Teksas Sigorta Kanunu İhlalleri gibi mevzuatın amir olduğu bir dizi davanın takibini de gerçekleştirmiştir.

  Rachael Stuhr ONAL GALLANT & PARTNERS ekibinin bir üyesi olarak müvekkil ve müşterilerimize Ticaret Hukuku, İşletme Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda temsil ve vekalet hizmeti sunmaktadır. Sayın Stuhr hem davacı hem davalı konumundaki müvekkillerimizin dahil olduğu görece küçük olanlarından, yüz milyonlarca doları bulan ölçektekilerine kadar konusu zarar ve tazmin olan tüm uyuşmazlıklarda baş hukuki danışman olarak görev yapmaktadır. Sayın Stuhr’un dava ve yargılama süreçlerindeki müspet stratejisi, beceri ve ustalığı, iş dünyasının dinamiklerine olan vukufiyeti ve müşteri/müvekkil odaklı yaklaşımı herhangi bir hukuki problemin ilk emarelerinin göründüğü andan dava ve duruşma süreçlerinin sonuna kadar sunduğumuz üstün nitelikli temsil, vekalet ve danışmanlık hizmetini mümkün kılmaktadır.